Kontakty:

Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, www.slezskadiakonie.cz

Koordinátor projektu: Bc. Stanislav Mrózek Dis. 733 142 414 s.mrozek@slezskadiakonie.cz

Made on a Mac
 

pomoci lidem, kteří z některých důvodů ztratili uplatnění na trhu práce a to je přivedlo až na okraj společnosti. Chceme jim pomoci obnovit ztracené, nebo zapomenuté dovednosti, rozšířit jejich možnosti uplatnění. Snažíme se toho dosáhnout atraktivní formou, která je zároveň symbolickým vyjádřením procesu obnovy. Chceme tak v praxi prověřovat kreativní přístupy v práci s klienty a získané zkušenosti uplatňovat v hledání nových způsobů a forem pomoci našim uživatelům. Na první pohled může vzniknout dojem, že celý projekt je vlastně o renovaci nějakého starého vraku. Ve skutečnosti je naše pozornost zaměřená především na lidi. Prostřednictvím práce na obnově veterána chceme dát lidem možnost naučit se novým věcem, získat nové dovednosti, zároveň ale chceme dát možnost vyniknout lidem, kteří z různých důvodů žijí třeba léta v ústraní, nebo neměli dosud žádnou příležitost vyniknout. Těm, kteří o to stojí, a kteří proto jsou ochotní něco udělat.

 

RENEWAL PROJEKT SYMBOLICKY VYJADŘUJE NAŠI SNAH

Staňte se i vy součástí pozoruhodného

motoristického projektu, inspirovaného americkými pořady

z produkce Discovery Channel